Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Tandartspraktijk Inge Schrauwen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tandartspraktijk Inge Schrauwen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tandartspraktijk Inge Schrauwen verstrekt.

Tandartspraktijk Inge Schrauwen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Tandartspraktijk Inge Schrauwen gegevens nodig heeft.
Tandartspraktijk Inge Schrauwen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tandartspraktijk Inge Schrauwen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Tandartspraktijk Inge Schrauwen gegevens bewaart
Tandartspraktijk Inge Schrauwen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Tandartspraktijk Inge Schrauwen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Tandartspraktijk Inge Schrauwen worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tandartspraktijk Inge Schrauwen gebruikt in voorkomend geval deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Tandartspraktijk Inge Schrauwen maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te monitoren hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tandartspraktijk Inge Schrauwen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Tandartspraktijk Inge Schrauwen gebruik gaat maken van Google Analytics en/of Adwords-advertenties zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ingeschrauwen.nl. Tandartspraktijk Inge Schrauwen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Tandartspraktijk Inge Schrauwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tandartspraktijk Inge Schrauwen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tandartspraktijk Inge Schrauwen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tandartspraktijk Inge Schrauwen op via info@ingeschrauwen.nl. De website www.ingeschrauwen.nl is eigendom van Tandartspraktijk Inge Schrauwen.

Tandartspraktijk Inge Schrauwen is als volgt te bereiken:

Per post: Tandartspraktijk Inge Schrauwen, Hoflaan 25, 5044 HA Tilburg.

Per telefoon: 013 - 4675511

Per e-mail: info@ingeschrauwen.nl