AFSPRAAK MAKEN
Afspraken maken kan telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Wij doen ons best om uw afspraak binnen twee weken in te plannen.
U kunt via telefoonnummer 013 - 467 55 11 een afspraak maken.

NIEUWE PATIËNTEN
Er is binnen de praktijk nog plaats voor nieuwe patiënten. U kunt zich inschrijven bij tandarts Inge Schrauwen door telefonisch contact op te nemen op het volgende telefoonnummer: 013 - 467 55 11.

FACTUREN

Vanaf 1 januari 2022 zult u uw nota niet meer via Infomedics ontvangen. Met ingang van 2022 zullen wij uw nota direct na de afspraak aan u overhandigen. Voor een duurzame werkwijze zullen wij de nota bij voorkeur aan u mailen. De nota kunt vervolgens direct via een PIN betaling afrekenen aan de balie.

 

Daarnaast betekent deze verandering, dat u uw nota – indien gewenst – zelfstandig kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Een eventuele vergoeding door uw verzekeraar wordt direct tussen u en uw verzekeraar verrekend.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de huidige tarieven verwijzen wij u naar www.allesoverhetgebit.nl.

ZORGVERZEKERAAR CZ en VGZ
Indien u bij CZ of VGZ verzekerd bent, geldt hierop een uitzondering. Uw declaratie zal door ons rechtstreeks bij CZ of VGZ gedeclareerd worden. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een afrekening betreffende het eventueel niet verzekerde gedeelte. Doordat iedere verzekeraar eigen voorwaarden hanteert, kunnen wij deze werkwijze helaas niet voor andere zorgverzekeraars aanbieden.

JEUGDIGE PATIËNTEN
Voor alle jeugdige patiënten – patiënten tot 18 jaar – geldt dat alle basiszorg direct bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Dit betekent dat u in de meest voorkomende gevallen niets hoeft te betalen aan de balie.


BETALINGSVOORWAARDEN
De volledige tekst van onze betalingsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd door de: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde kunt u hier downloaden.

NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen. Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie hebben wij een overzicht samengesteld. Dit overzicht kunt u hier downloaden.

HANDIGE DOWNLOADS
Openingstijdn Inge Schrauwn