AFSPRAAK MAKEN
Afspraken maken kan telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, op woensdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Wij doen ons best om uw afspraak binnen twee weken in te plannen. U kunt via telefoonnummer 013 - 467 55 11 een afspraak maken.

NIEUWE PATIËNTEN
Er is binnen de praktijk nog plaats voor nieuwe patiënten. U kunt zich inschrijven bij tandarts Inge Schrauwen door telefonisch contact op te nemen op het volgende telefoonnummer: 013 - 467 55 11.

​DECLARATIES
Vanaf januari 2013 is er geen sprake meer van vrije tarieven. NZa heeft de geldende tarieven bepaald. Voor deze tarieven verwijzen wij u naar www.allesoverhetgebit.nl.

FACTUREN
Met ingang van 1 januari 2017 zal Famed de financiële administratie verzorgen en ontvangt u de nota van Famed.Voor de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar https://notavanfamed.nl/informatie.

BETALINGSVOORWAARDEN
De volledige tekst van onze betalingsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd door de: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde kunt u hier downloaden.

NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen. Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie hebben wij een overzicht samengesteld. Dit overzicht kunt u hier downloaden.

ONZE OPENINGSTIJDEN
ONZE OPENINGSTIJDEN

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.00 - 19.00 uur

08.00 - 16.30 uur

08.00 - 12.00 uur

08.00 - 16.30 uur

08.00 - 16.30 uur

Onze pauze is dagelijks tussen

12.30 - 13.00 uur

HANDIGE DOWNLOADS