HERVATTING ZORGVERLENING

Beste patiënt,

 

Via deze weg willen wij u graag informeren op welke wijze wij de reguliere zorgverlening hebben hervat.

Onderstaande werkwijze is gebaseerd op de aanvullende leidraad welke door de beroepsvereniging van tandartsen is vastgesteld in overleg met het RIVM, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Wij treffen in de praktijk de volgende aanvullende maatregelen:

 

1. Screening van patiënten

Elke patiënt wordt vooraf gescreend met als doel dat alleen die patiënten in de praktijk komen die niet tot een risicogroep behoren en geen symptomen hebben die passen bij COVID-19.

 

2. Onderling afstand houden

De looproutes in de praktijk zijn aangepast, zodat patiënten buiten de behandelkamer minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Aanvullend verzoeken wij patiënten zoveel mogelijk alleen te komen zonder onnodige begeleiding en hanteren wij een ‘deurbeleid’. Er is een beperkt aantal zitplaatsen in de wachtkamer, indien deze bezet zijn, verzoek wij u buiten te wachten.

 

3. Handen desinfecteren

Bij binnenkomst in de praktijk vragen wij patiënten hun handen te desinfecteren en schudden wij geen handen. Verder vragen wij patiënten om zo min mogelijk zaken in de praktijk met de handen aan te raken (denk aan deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen, etc.).

 

4. Dragen van extra persoonlijke beschermingsmiddelen

De behandelaren dragen in de behandelkamer een extra beschermend mondneusmasker.

 

Met deze maatregelen – in aanvulling op onze gangbare methoden van infectiepreventie – kunnen wij de reguliere zorg voor niet-risico patiënten hervatten. Patiënten die wel in een risicogroep vallen kunnen wij voor spoedzorg verwijzen naar het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Een afspraak die u eventueel heeft staan voor na 27 april kan dus niet zomaar doorgaan. Wij gaan alle patiënten met een toekomstige afspraak kort voor deze afspraak benaderen voor de screening (zie punt 1 hierboven). Wij vragen dus ook zeker uw medewerking om met elkaar een veilige omgeving te creëren en te houden, waarin onze zorg kan worden hervat. Indien u aanvullende vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Wij hopen u spoedig weer te kunnen verwelkomen in de praktijk.

 

Met vriendelijke groet,

Team tandartspraktijk Inge Schrauwen